H.C. Andersen: Tante Tandpine (renskrift)

8v

Variant til side 8