H.C. Andersen: Tante Tandpine (renskrift)

7v

Variant til side 7