H.C. Andersen: Tante Tandpine (renskrift)

11v

Variant til side 11