NKS 1 2°: Biblia Latina (fragmentum)

|<

<

>

>|

NKS 1 2°: Biblia Latina (fragmentum)

Pergament, 40 ff., ca. 33 × 25 cm; Frankrig ca. 800-820

Fragmentets 40 blade stammer fra en af de helbibler, Theodulf af Orléans lod fremstille omkring år 800. Theodulfs bibler har en række fælles palæografiske og tekstlige træk; bl.a. er bøgerne i Det gamle Testamente kopieret i en rækkefølge, der svarer til den hebraiske bibels. I alt 6 eksemplarer er bevaret, helt eller delvist

NKS 1 2° indeholder en sammenhængende del af Det Gamle Testamente: Salmerne, Ordsprogene, Prædikeren, Højsangen og begyndelsen af Daniels Bog. Salmerne er forsynet med noter i en samtidig hånd, der vidner om den filologiske bevidsthed, der lå til grund for arbejdet i Theodulfs scriptorium. Noter til andre tekster er indføjet i håndskriftet senere i middelalderen

NKS 1 2° har været en del af et håndskrift, der tilhørte katedralen i Carcassonne. Dette var endnu intakt indtil omkring 1690, hvor det konstateredes, at hovedparten var forsvundet; af det oprindelige håndskrift kendes nu kun fragmentet i København. Det indgik i Det Kongelige Bibliotek i 1824 som del af D. G. Moldenhawers håndskriftsamling

Bibl.: Léopold Delisle, Les Bibles de Théodulphe, in: Bibliothèque de l’École des Chartes 40, Paris 1879, p. 31. - Léopold Delisle, rec. (Catalogue of ancient manuscripts in the British Museum, part II, London 1884), in: Bibliothèque de l’École des Chartes 46, Paris 1885, p. 322. - Samuel Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen age, Paris 1893, p. 181 ("fin du IXe ou ... commencement du Xe siècle"). - Ada Adler, D. G. Moldenhawer og hans Haandskriftsamling, København 1917, p. 210-212. - Henri Quentin, Mémoire sur l'établissment du texte de la Vulgate, Rome & Paris 1922 (= Collectanea biblica latina 6), p. 249. - E. Power, The Lost Ninth Century Bible of Carcassonne, in: Biblica, 5, Roma 1924, p. 197-201. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 7 ("saec. IX/X"). - Sancti Hieronymi Psalterium juxta Hebraeos, éd. critique par Dom Henri de Sainte-Marie, Rome 1954, p. IX, XXXI-XXXIII & passim. - Bonifatius Fischer, Bibelausgaben des frühen Mittelalters, in: Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter, Freiburg 1985, p. 35-100 (opr. publ. in: Settimane di Studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo X: La Bibbia nell'alto medioevo, Spoleto 1963, p. 519-600). - Bonifatius Fischer, Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Grossen, in: Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter, Freiburg 1985, p. 101-202 (opr. publ. in: Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben, II, Düsseldorf 1965, p. 156-216). - Elisabeth Dahlhaus-Berg, Nova antiquitas et antiqua novitas. Typologische Exegese und isidorianisches Geschichtsbild bei Theodulf von Orléans, Köln 1975, p. 53 & passim. - David Ganz in: Richard Gameson (ed.), The Early Medieval Bible, Cambridge 1994, p. 53. - Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998, p. 412 nr. 1989 ("Orléans, IX. Jh., Anfang"). - Erik Petersen, Dominus Pastor Meus. Om Det Kongelige Biblioteks ældste bibelhåndskrift og dets historie, in: Fund og Forskning 43, København 2004, p. 11-42

Erik Petersen