Thott 22 4°: Evangelia IV

|<

<

>

>|

Thott 22 4°: Evangelia IV

Pergament, 215 ff., ca. 18,5 × 13,2 cm; Danmark (Lund), 1100-1125

Thott 22 4° er det ældste af tre bevarede evangeliehåndskrifter fra Lund (de to andre er Thott 21 4° og C 83 tilhørende Universitetsbiblioteket i Uppsala)

Udover kanontavler og de fire evangelier (hvert med forudgående indledning, argumentum eller prologus, og indholdsoversigt, breviarium eller capitula), rummer håndskriftet en oversigt over de tekststykker fra evangelierne, der skulle læses på bestemte dage i året, en såkaldt perikopeliste. Både denne og ejernotitsen på f. 1v (”plenarius capituli lundensis”) knytter entydig håndskriftet til Lund

Håndskriftet har tilhørt den danske adelsmand Holger Parsberg (1636–1692), der har skrevet sit navn og året for erhvervelsen (1682) på f. 3r. Det vides ikke hvordan og hvornår grev Otto Thott (1703-1785) har erhvervet håndskriftet

Bibl.: Catalogus Bibliothecæ Thottianæ, tom. VII, Hauniæ 1795, p. 381. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 11. - Lauritz Nielsen, Danmarks middelalderlige Haandskrifter, København 1937, p. 30. - Per Ekström, Libri antiqviores ecclesiæ et capituli Lundensis, Lund 1985, p. 50-51. - Erik Petersen (ed.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 13 no. 7. - Erik Petersen in: CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter, II: Katalog, hg. von C. Stiegemann, M. Kroker & W. Walter, Paderborn 2013, no. 297, p. 347f.

Erik Petersen