Sophie Brahe: Brev til Margrethe Brahe

|<

<

>

>|

Sophie Brahe: Brev til Margrethe Brahe

Sophie Brahe er født enten 22. september 1556 eller 24. august 1559. Begge datoer stemmer overens med det horoskop, hendes bror Tycho Brahe lagde for hende. Hun døde i Helsingør i 1643.

Sophie Brahe delte fra en tidlig alder sin brors interesse for videnskab, og forskellige kilder fortæller, at hun hele livet udviklede sine evner indenfor bl.a. astrologi og havekunst. Da hun blev enke efter Otto Thott i 1588, tog hun ofte til Uraniborg på Ven. Der forelskede hun sig i broderens ven Erik Lange, der var opslugt af alkymiens mysterier. De blev forlovede i 1592, men glæden blev kort, for hans gæld var så omfangsrig, at han måtte flygte ud af landet for at undgå sine kreditorer. Sophie Brahe drev godset Eriksholm, indtil sønnen Tage Thott var myndig. Da han drog ud på sin europæiske dannelsesrejse i 1599 fulgte Sophie ham til Tyskland, hvor hun blev genforenet med Erik Lange.

Den 23. august 1602 skrev hun et brev til søsteren Margrethe Brahe på Fyn. Brevet er på 18 sider og fortæller blandt andet, at Sophie og Erik er blevet gift, men at hun i lange perioder er alene. Hun har haft problemer med ”noget i sin side” og har opholdt sig hos en hollandsk mediciner. Hans vurdering er, at hun lider af melankoli. Men mest af alt handler brevet om manglen på penge. Eriks eksperimenter var kostbare og blev finansieret gennem lån fra tyske adelige. Sophie skriver på s. 4: ”Jeg haffde med forloff att sige icke itt hellt par strømper paa minne benn”. Heldigvis får hun besøg af søstrene Anne, Lisbeth og Birgitte Bille, der hjælper hende materielt og økonomisk. F.eks. køber de noget af Eriks tøj tilbage, som ellers er blevet pantsat. Endelig opremser Sophie Brahe økonomiske mellemværender med slægtninge, der forsøger at ribbe hende fra ejendomme etc. hjemme i Skåne. På brevets sidste side skriver hun i fjerde sidste linje: ”Erich er her icke, dog skall i haffue mannge hunndredtusinnde gode nætter paa hanns wegnne.”

Mette Mortensen, Projektmedarbejder

www.oresundsfolk.dk

Det indbundne brev med dimensionerne 19,5 x 32,5 cm. har signaturen Schiønning 1a 2º. Året efter orlogskaptajn Peter Schiønnings død i 1813 modtog Det Kongelige Bibliotek som gave hans bogsamling og efterladte papirer. Disse består af afhandlinger om sømandsskab, udførlige dagbøger og en omfattende brevveksling. Men også enkelte andre sager findes i samlingen, f.eks. Christian IV's stilebog fra årene 1583-91 og altså Sophie Brahes brev til søsteren.

Flere oplysninger om Sophie Brahe kan hentes på webudstillingen ÖRESUNDSFOLK - historier från en gränsregion, hvor brevet omtales og citeres i uddrag.