GKS 1999 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium

|<

<

>

>|

GKS 1999 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium

Pergament, 92 ff., ca. 22,5 × 14,5 cm; Italien, 1100-1150

Håndskriftet indeholder to antikke afhandlinger om retorik, Ciceros ungdomsværk De inventione og det anonyme skrift Rhetorica ad Herennium, der i middelalderen blev tilskrevet Cicero, således også i dette håndskrift

De inventione består af to bøger, Rhetorica ad Herennium af fire. I dette håndskrift er Rhetorica ad Herennium inddelt i 6 bøger, med markering af ny bog ved IV.xiii.19 og IV.xxxv.47

På håndskriftets sidste sider (f. 91v-92v) er der kopieret en introduktion til teksterne, en såkaldt accessus ("Si tam agentis persone ... AUT PRO RE HOMINEM")

Ifølge en notits på f. 1r har håndskriftet tilhørt Jean Nicot (1530-1600). Det kom senere til biblioteket i Gottorp, og fulgte med dettes øvrige håndskrifter til København i 1735

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, København 1926, p. 295. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 1, Paris 1982, p. 191

Erik Petersen