GKS 2028 4°: Persius, Saturae

|<

<

>

>|

GKS 2028 4°: Persius, Saturae

Pergament, 24 ff., ca. 23 × 15,5 cm; Tyskland, saec. XI

Håndskriftet består af 3 kvaternioner. Det indeholder A. Persius Flaccus’ 6 satirer (i incipit & explicit nummereret I-V), indledt af choliambi. I det 12. årh. er M. Valerius Probus’ Vita Persii føjet til på sidste side. Teksten er ledsaget af talrige glosser, dels interlineære, dels marginale, sidstnævnte knyttet til teksten med bogstaver i alfabetiske serier. Ordet ciconia (Sat. I.58) er på f. 3r glosseret med storch på oldhøjtysk

Håndskriftet har tilhørt St. Panthaleon-klostret i Köln, cf. exlibris på f. 24v; et ældre ejermærke på f. 24r er bortraderet. Det har i nyere tid tilhørt Ole Rømer (1644-1710), og efter denne Christian Reitzer (1665-1736), der forærede det til Frederik Rostgaard (1671-1745) (cf. optegnelse af sidstnævnte i ms. NKS 275c 8° f. 42). I 1726 blev det sammen med adskillige andre Rostgaardske håndskrifter erhvervet af Christian Danneskiold-Samsøe, som gav håndskriftet dets nuværende bind. Det Kongelige Bibliotek erhvervede håndskriftet på auktionen over Danneskiold-Samsøes bibliotek i 1732

Bibl.: Auli Persii Flacci Satirae. Recensuit et commentarium criticum atque exegeticum addidit Fred. Plum, Havniae 1827, p. V & passim. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 313. - Peter Allan Hansen, A bibliography of Danish Contributions to Classical Scholarship from the Sixteenth Century to 1970, Copenhagen 1977, p. 74 ad nr. 726. - R. Reiche, Kritische Nachträge zu den althochdeutschen Glossen, Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte, Berlin 1982, p. 493f. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 195f.; IV.1, 2009, p. 31, 52, 98; IV.2, 2014, p. 13, 78. - Erik Petersen (red.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 64 nr. 85. - U. Schlegelmilch & S. Mayer in Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, NF 28 a, 2004, p. 150f. & passim. - Martin Hellmann, Stefan Ullrich & Claudia Wiener, Glossae in Persium. Die Persius-Glossen der sogenannten Tradition B (2011), www.persius.mueze.lmu.de

Erik Petersen