Fabricius 23 2º: Claudius Ptolemaeus, Geographia (fragment)

|<

<

>

>|

Fabricius 23 2º: Claudius Ptolemaeus, Geographia (fragment)

Pergament, 2 ff.; 55 x 41 cm.; 1250-1300

Fragmentet rummer dele af 8. bog af Ptolemaeus´ værk om Geografi, illustreret med tre farvelagte kort

Håndskriftet har tilhørt Marquard Gude (1635-1689) og blev på den ikke fuldførte auktion over dennes håndskrifter i Hamburg 1706 & 1709 erhvervet af filologen Johann Albert Fabricius (1668-1736). Dennes håndskriftsamling forvaredes siden af svigersønnen Hermann Samuel Reimarus, efter hvis død i 1768 den erhvervedes af Københavns Universitetsbibliotek i 1770. Alle Universitetsbibliotekets håndskrifter overførtes i 1938 til Det Kongelige Bibliotek

Bibl.: Claudii Ptolemaei Geographiae Codex Urbinas Graecus 82 phototypice depictus, ed. J. Fischer, Leiden & Leipzig 1932, tomus prodromus, pars prior, p. 210 & 243-247 (facs.: tomus prodromus, pars altera, A 3). - Bjarne Schartau, Codices Graeci Haunienses. Ein Descriptiver Katalog des griechischen Handschriftenbestandes der Königlichen Bibliothek Kopenhagen. Mit zwei Appendices von Erik Petersen, Kopenhagen 1994, p. 361 & 497f. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, p. 1049. - Erik Petersen (red.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 78f. no. 110. - Florian Mittenhuber, Text- und Kartentradition in der Geographie des Klaudios Ptolemaios. Eine Geschichte der Kartenüberlieferung vom ptolemäischen Original bis in die Renaissance, Bern 2009, p. 136-209. - Renate Burri, Die "Geographie" des Ptolemaios im Spiegel der griechischen Handschriften, Berlin 2013, p. 270-276 & passim

Erik Petersen