GKS 1605 4°: Psalterium

|<

<

>

>|

GKS 1605 4°: Psalterium

Pergament, "319" ff. (ifølge foliering; korrekt bladantal er 318: 1-83 + "84/85" + 86-319), 21 × 14 cm; Flandern, 1500-1535

Hovedteksten i håndskriftet er de 150 salmer fra Det Gamle Testamente efterfulgt af cantica, dvs. lovprisninger fra andre dele af Bibelen end Salmernes bog. Det rummer tillige en række mindre tekster, herunder Speculum conscientie, ”Samvittighedens spejl”, med gennemgange af bl.a. de syv dødssynder, de ti bud, og barmhjertighedens fysiske og åndelige gerninger. En oversigt over det tekstlige indhold kan ses her

Det der gør håndskriftet unikt er dog ikke teksterne men den overdådige kunstneriske udsmykning. Den kommer til syne fra de første sider, der rummer en kalender, og fortsætter hele håndskriftet igennem. Hver eneste side er udsmykket med dekorative vignetter, og ved større tekstafsnits begyndelse er der helsidesmalerier, nogle rent ornamentale, andre illustrerende. En oversigt over helsidesbilleder kan ses her

Håndskriftet dukkede op på Rosenborg Slot i foråret 1781, sammen med ti andre håndskrifter og et stort antal medaljer og mønter. Ifølge en samtidig beretning blev de fundet i et skab, der ikke havde været åbnet siden Frederik III’s tid (konge 1648-1670). I november 1781 blev håndskrifterne overdraget til Det Kongelige Bibliotek

Håndskriftets hoveddele er angivet i kolonnen til venstre. Litteratur om håndskriftet kan findes her

Erik Petersen