GKS 1612 4°: Liber horarum

|<

<

>

>|

GKS 1612 4°: Liber horarum

Pergament; 50 ff. (I + 1-32 + 32 bis + 33-37 + 37 bis + 38-45 + II, III); 22 × 16 cm; Brügge 1460-1465 (f.1) & Rouen ca. 1500 (f. 2-45)

Håndskriftet er en del af en rigt illumineret tidebog. På versosiden af første blad, som er indføjet senere, ses en illumination med Veronicas svededug og, under denne, et bedende par med et landskab som baggrund. I en indskrift klæbet til selve billedet identificeres parret som Karl den Dristige og "Marie af Bourbon, hans anden hustru", og bogen kaldes Heures de Charles de la maison de France, dernier Duc de Bourgogne. I en signatur føjet til i på den nedre billedkant hævdes maleriet at være udført af Jacques Undelot i 1465. I hvert fald det sidste er en falsk påstand. Manipuleringen har antagelig fundet sted mens bogen tilhørte Philippe de Bethune. Tilsvarende eksempler kendes fra andre håndskrifter fra dennes meget omfattende bibliotek

Selve illuminationen er kunst af betydelig kvalitet. Kunstneren er anonym. Han er af nogle nyere og nutidige kunsthistorikere blevet identificeret med Willem Vrelant

Bibl.: Bernard de Montfaucon, Les monumens de la monarchie françoise, III, Paris 1731, p. 347 & pl. LXIV. - L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits, I, Paris 1868, p. 268f. & III, Paris 1881, p. 392. - Chr. Bruun, De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek (= Aarsberetninger og Meddelelser fra Det store kongelige Bibliothek III), København 1890, p. 155-161. - Friedrich Winkler in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXXII, 1915, p. 294-296. - Af Terkel Klevenfeldts Rejse-Journaler, 1741-45, København 1919, p. 120. - Friedrich Winkler, Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts. Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening. Leipzig 1925, p. 71 & 175. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 225. - V. Leroquais, Le Bréviaire de Philippe le Bon, bréviaire parisien du XVe siècle, Bruxelles 1929, p. 155-157 & pl. 11. - C. Nordenfalk & K. Olsen, Gyllene Böcker. Illuminerade medeltida handskrifter i dansk och svensk ägo, Stockholm 1952, p. 74 no. 147. - Bernard Bousmanne, "Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur". Willem Vrelant - un aspect de l'enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Tournhout 1997, p. 98 (fig. 59) & 214. - Isabel Klaus in: Il volto di Cristo, [catalogo] a cura di G. Morello & G. Wolf, Roma 2000, p. 193f & 144. - Erik Drigsdahl, A Detailed Guide to the KB Online Facsimile of GKS 1612, Suffragia sanctorum, CHD [online] 2000. - Maryan W. Ainsworth in: Byzantium, faith and power (1261-1557) [catalogue, The Metropolitan Museum of Art, New York], ed. by Helen C. Evans. New Haven & London 2004, p. 560f., cat. no. 333

Erik Petersen