Fabr. 91 4°: Sidonius Apollinaris, Apuleius, Bernardus Silvestris, Bernardus magister, etc.

|<

<

>

>|

Fabr. 91 4°: Sidonius Apollinaris, Apuleius, Bernardus Silvestris, Bernardus magister, etc.

Pergament, 146 ff. (11×IV + V + 6×IV), ca. 19,5 × 13,5 cm; Frankring (?), saec. XII/XIII

Håndskriftets moderne foliering er fejlagtig efter f. 121, idet bladtallet 122 er oversprunget og bladene nummereret fra 1-121 efterfulgt af 123-147. Den korrekte, elektronisk genererede foliering følges her, i nedenstående oversigt efterfulgt af den manuelle i parentes:

1r-63r: Sidonius Apollinaris, Epistolae, lib. I-IX (1r-62v). Carmen I.1-12 (62v-63r)(1r: "Incipit liber Sidonii claremontensis")
63r-64r: Iubilus de nomine Iesu (cf. Migne PL 184, col. 1317-1320). - 64r: Boethius, Consolatio Philosophiae, lib. III. metrum ix.
64v: blank

65r-70v: Apuleius, De deo Socratis (70v: "Explicit Apuleius de natura demonum")
71r-88v: Bernardus Silvestris, Cosmographia (71r-78r: Megacosmus; 78r-88v: Microcosmus)(88v: "Explicit philosophia magistri Bernardi Silvestris feliciter Amen")
89r-98r: Asclepius (98r: "Explicit Liber Mercurii")
98v: blank

99r-128r ("129"): Dictaminis eruditio (99r: "Incipit dictaminis eruditio a magistro Bernardo diligenter composita")
- 117v: "Incipit doctrina privilegiorum"
- 120r: "Incipit libellus exordiorum dictaminis ad Henricum"
- 126r ("127"): "Incipiunt conuenientia exploratoria"
128v ("129"): blank

129r ("130")-145r ("146"): Moralium dogma philosophorum
145r ("146"): "Qui male agit et bene docet ...". - 146r ("147"): "Sanguinico color capillature purpureus ..."

Håndskriftet har i nyere tid tilhørt Marquard Gude (1635-1689), Johann Albert Fabricius (1668-1736), dennes svigersøn og arving Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), hvorefter det som del af Fabricius’ samling blev erhvervet af Københavns Universitetsbibliotek i 1770. Sammen med Universitetsbibliotekets øvrige håndskrifter blev det overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938

Bibl.: Raymond Klibansky & Frank Regen, Die Handschriften der philosophischen Werke des Apuleius. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte, Göttingen 1993, p. 81 ('12./13. Jh., Frankreich'). - Emil J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters, 2, Leiden 1994, p. 44 ('s. XIII'). - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, p. 1054. - Mark Kauntze, Authority and Imitation. A Study of the Cosmographia of Bernard Silvestris, 2014 (= Mittellateinische Studien und Texte, 47), p. 157, 177, 185. - [Ikke anført i Gai Solii Apolinaris Sidonii Epistulae et carmina, ed. C. Lütjohann, Berlin 1887 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi, VIII), p. XVIIf.]

Erik Petersen