GKS 211 2°: Lucretius, De rerum natura

|<

<

>

>|

GKS 211 2°: Lucretius, De rerum natura

Pergament, 8 ff., ca. 27 × 20 cm; Norditalien (?) (Bobbio ?), 850-900

Håndskriftet er et fragment, indeholdende den romerske digter T. Lucretius Carus’ De rerum natura, lib. I & II, v. 1-456 (dog med overspringelse af enkelte vers). Det har siden 1600-tallet været genstand for betydelig interesse både som tekstlig og som palæografisk kilde. Det hører til Det Kongelige Biblioteks ældste klassikerhåndskrifter

Fragmentet har hørt til et håndskrift, hvoraf andre blade er bevaret i Ms. Lat. 107 i Österreichische Nationalbibliothek i Wien. I alt er 30 blade bevaret af det oprindelige håndskrift. Fragmentet i Wien indeholder udover yderligere nogle dele af Lucretius (fra lib. II, III & VI) også en del af Avienus' Aratea samt satirer af Juvenalis

Håndskriftets oprindelsessted har ikke kunnet fastslås med sikkerhed. Chatelain pegede på Corbie som en mulighed. Lehmann mente at håndskriftet var fremstillet i Bobbio. Bischoff anså det i 1974 for muligt at det var kopieret i Sydvesttyskland, men pegede senere på det nordlige Italien, muligvis Bobbio, som et mere sandsynligt oprindelsessted, et synspunkt der videreføres af Munk Olsen

Fragmentet har tilhørt biblioteket i Gottorp, og fulgte med dettes øvrige håndskrifter til København i 1735. Det blev kendt og benyttet af filologer endnu mens det befandt sig på Gottorp slot, og betegnes efter sit tidligere hjemsted ofte som Schedae Gottorpienses eller Fragmentum Gottorpiense (eller Gottorpianum). I tekstkritiske udgaver af Lucretius citeres håndskriftet under siglet G

Bibl.: J. Erichsen, Udsigt over den gamle Manuscript-Samling i det store Kongelige Bibliothek, København 1786, p. 32. - Émile Chatelain, Paléographie des classiques latins I, Paris 1884-1892, p. 16 (& planche LIX). - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 301f. - Paul Lehmann, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, 3, Stuttgart 1960, p. 168. - Bernhard Bischoff, Lorsch im Spiegel seiner Handschriften, München 1974, p. 74 (note 30). - L. D. Reynolds in: L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 220. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 88f. (B 15); IV.1, 2009, p. 79; IV.2, 2014, p. 20, 119, 120, 230, 290. - Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998, p. 411 nr. 1984

Erik Petersen