H.C. Andersen: Christines Billedbog

|<

<

>

>|

H.C. Andersen: Christines Billedbog

Denne første online-udgave af Christines Billedbog har kun været mulig takket være stor velvilje fra lederen af Silkeborg Kunstmuseum, Troels Andersen, der udlånte den originale billedbog til Det Kongelige Bibliotek, så den kunne scannes, og gav tilladelse til dens publicering på nettet.

Ligeledes tak til dr.phil. Erik Dal, der udover at bidrage med en nyskrevet introduktion, gav tilladelse til genanvendelse af transskriptionerne fra den danske og engelske bogudgave af billedbogen af de ofte vanskeligt læselige håndskrevne tilføjelser.

Digitalisering (i samarbejde med overassistent Jørgen Byberg Hansen, Dokumentations- og Digitaliseringsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek), samt implementering og redigering af den foreliggende udgave er varetaget af forskningsbibliotekar, mag.art. Bruno Svindborg, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek.

Det bedste resultat ved 'læsningen' af billedbogen fås ved skærmopløsningen 1024 x 768. Man vil da ved billedvarianten 1:1 få en gengivelse, der tilnærmelsesvis repræsenterer bogen i fuld størrelse.

Som det fremgår af Erik Dals introduktion befinder billedbogen sig på Silkeborg Kunstmuseum. Her er den permanent udstillet, og her kan man beundre den originale billedbog i al dens pragt, - men man kan ikke bladre i den! Det er vort håb at denne netudgave, næsten 20 år efter bogudgaven, vil give billedbogen mange nye læsere.

Bemærk venligst, at den 'manglende' side 114 i originalen ikke betyder, at siden mangler, men at der skete en fejlagtig overspringelse, da billedbogen oprindeligt blev pagineret. Netudgavens paginering er altså den korrekte.

Christines Billedbog udgives af Det Kongelige Bibliotek som del af en længere række af udgivelser og dokumenter til belysning af H C. Andersens liv og virke i anledning af hans 200-års dag i 2005. Dette arbejde, der er koordineret med tilsvarende initiativer i H.C. Andersens Hus i Odense og H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, har kun været muligt takket være økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden.

Se også Hans Christian Ørsteds Billedbog og H.C. Andersens papirklip i Det Kongelige Bibliotek

Tilbage til Erik Dals introduktion