Digital collections

Title
Jylland med dertil hørende Øer : Pl. 11 (Jylland 5): Bikort: Anholt
Creator
Both, L. Bull, Adolph Chr. Steen & Søn
Resource type
Kort
Genres
Size
5 af 14 kort på 14 ark 281 x 198 cm
Country and Place of origin
Danmark,
København
Languages
dan
Date created
1857-1866
Topic
Place
Jylland
Id
dk001876.tif
Shelf mark
KBK 1111,1-0-1857/1a-n
Comment
Paa Grundlag af Matriklens minorerede Opmaalinger, optaget i Marken af Topograph L. Both i Aarene 1857-1861. Eneberettiget efter Forordningen af 13de December 1837
Forlagt af Chr. Steen & Søn og A. Bull, Kjøbenhavn
Trykt i Em. Bærentzen & Co. lith. Institut
Findes også i: Adolph Bull: Atlas over Danmark også betegnet: A. Bulls Atlas over Danmark / Udgivet af Adolph Bull
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark/Jylland