Digital collections

Title
"Dele-æblet" til brøkregning
Creator
Jens lauridsen, fotograf
Resource type
Genstand
Topic
Matematik
Id
SKG_10548.tif
Accession number
10548
Comment
Beskrivelse: "Dele-æblet" Tekst på æske: Anskulesesmiddel ved forklaring og indøvelse af brøkregning, Et sæt på bestaar af 9 Æbler, som kan deles radialt påå følgende Maade: Det i første i 2/2, det andet i 3/3, det tredie i 1/2 og 2/4, det fjerde i 5/5, det femte i 1/2 og 3/6, det sjette i 7/7, det syvende i 1/2 og 1/4 og 2/8, det ottende i 2/3 og 3/9, det niende i 1/2 og 2/5 og 1/10. Ved disse Inddelinger anskueliggøres Begreb Brøk, saavel- som Brøkernes Sammenlægning, Brøkers Forkortelse og Brøkers yderligere Deling. De enkelte Dele kan ikke alene bredes ud fra hindanden i Straaleform, men ogsaa aftages, ved at man med et ler Tryk forneden skubber opad med "Blomsten". DELE-ÆBLET er et nødvendigt Led i Nutidens Skoleundervisning og i Pagt med dens Aand: Undervisning af Børn er at beskæftige Barnet selv.
Hjemtaget af: Nationalmuseet - Nyere Tid
Related
Skolehistorie.au.dk
Dimension
3120 x 3456 (pixels)
Copyright
Materialet er beskyttet af ophavsret
Materialet må benyttes med angivelse af fotograf
Is part of
Home/Billeder/Samlinger/Skolehistorie/Skolens genstande/Hjemtaget som genstande
Home/Billeder/Samlinger/Skolehistorie/Skolens genstande/Museere/Nationalmuseet
Home/Billeder/Samlinger/Skolehistorie/Skolens genstande/Matematik
Home/Billeder/Samlinger/Skolehistorie/Skolens genstande/Undervisningsmateriale