GKS 2232 4º: Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (1615)

  • Tabla de dibujos

|<

<

>

>|

Depósitos del Ynga, qullqa (pág. 337)

Dibujo 132. Depósitos del Ynga, qullqa

335 [337]

DEPÓCITO DEL INGA, COLLCA

/ Topa Ynga Yupanqui / administrador, suyoyoc / apo Poma Chaua / depócitos del Ynga /

/ qullqa / suyuyuq / apu /