Mindesang over de Faldne

|<

<

>

>|

Mindesang over de Faldne

Efter krigen mod preusserne i 1848-50 vendte de danske tropper hjem til en heltemodtagelse. Der blev afholdt en stor høstfest i Rosenborg Have i 1850 med en række musikalske indslag, hvoraf J.P.E. Hartmann og H.P. Holsts Mindesang for de Faldne blev et af de kendteste numre. "Slumrer sødt i Slesvigs Jord" udkom i 1866 i en samling af Ni Fleerstemmige Mandssange, der blev udgivet af foreningen "Fremtiden" til musikeres understøttelse. Senere blev den i enstemmig udgave en del af den danske sangskat, lige som Studenter-Sangforeningen i udstrakt grad havde den på sit repertoire.

English version