NKS 1878 2°: Gregorius Turonensis, Historiae sive Historia Francorum

|<

<

>

>|

NKS 1878 2°: Gregorius Turonensis, Historiae sive Historia Francorum

1 fol., 29,6 > 29,4 × 20,7 > 19,7 cm; Frankrig (Tours?), 7. århundrede

NKS 1878 2° er et enkeltblad af en kodex, af hvilken der tillige er bevaret et dobbeltblad (nu i Leiden, Universiteits-Bibliotheek, Bibl. Publ. Lat. 21, ff. 1-2), samt dele af 2 dobbeltblade (nu i Vatikanet, BAV, Reg. Lat. 689 bis, ff. 322-325)

Fragmentet i København rummer en del af begyndelsen af 5. bog af Gregor af Tours’ Frankerkrønike (Historiae eller Historia Francorum), teksten fra ”filium eius paruulum …“ (V.1) til "… morte praeuentus interiit" (V.3). Bladets ydre spalte er delvist bortskåret. Teksten fordeler sig således på de fire spalter:

Recto a: "/// filium eius paruulum ... at ille relictam ordinationem" (V.1-2)
Recto b: "patris toronus /// ... iurauit eis dice///" (V.2)
Verso a: "///id uoluntas dei ... /// sibi aduersam" (V.2-3)
Verso b: "multos ex ea ... morte praeuentus interiit" (V.3)

Fragmentet er kopieret i det 7. århundredes første halvdel, antagelig i Tours. Det er den ældste bevarede kilde til den passage af Gregor af Tours' Frankerkrønike, som bladet indeholder. Det er tillige det ældste håndskrift i Det Kongelige Biblioteks samlinger

Bibl.: Gregorii Turonensis Opera: Historia Francorum, edd. W. Arndt & B. Krusch, Hannover 1884 (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, I.1), p. 24 & passim (A2). - Henri Omont, 'Manuscrits en Lettres onciales de l'Historia Francorum de Grégoire de Tours', in: Notices et Documents, Paris 1884, p. 3-18. - Katalog over Det Kongelige Biblioteks permanente Udstilling, København 1908, p. 1 no. 8. - L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen, vol. 1, München 1909, p. 192 [håndskriftet fejlciteret som "Ny Kgl. Saml. 252b"]. - Gregoire de Tours, Histoire des Francs. Texte des manuscrits de Corbie et de Bruxelles, edd. H. Omont & G. Collon; nouv. éd. par R. Poupardin, Paris 1913, p. xiv (A2). - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 389f. - Bruno Krusch, Die handschriftlichen Grundlagen der Historia Francorum Gregors von Tours, Historische Vierteljahrschrift, 274, 1932, p. 713. - Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 21, 1934, p. 170. - E. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores, no. 107, part X, Oxford 1963, p. 37; cf. ibid., p. 39 & 52; & part I, Oxford 1934, p. 32 & 43. - Gregorius Turonensis, Libri historiarum X, ed. alteram edd. B. Krusch & W. Levison, Hannover (1937-)1951 (= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, I.1), p. xxiv & passim (A2). - Erik Petersen, Fragmentum Gregorianum Hauniense. Om et fragment af Gregorius' Historiae og dets historie. In: Fund og Forskning, 46, 2007, p. 7-36 (summary p. 35-36: Fragmentum Gregorianum Hauniense. A fragment of the Historiae of Gregory of Tours and its history) [også tilgængelig online]

Erik Petersen