NKS 322 d 4°: Otto Fabricius, Zoologiske Samlinger, 2

|<

<

>

>|

NKS 322 d 4°: Otto Fabricius, Zoologiske Samlinger, 2

NKS 322 d 4° består af 8 bind med egenhændige optegnelser af Otto Fabricius (1744-1822). Han betegner dem selv som "Hefter" og beskriver på titelbladene indholdet som "Zoologiske Samlinger eller Dyrbeskrivelser, tid efter anden forfattede efter egen Betragtning ved Otho Fabricius, fra Aar 1768 og her bragte i Samling fra Aar 1808". De 8 bind har et ensartet præg og samme mål, godt 20 × 16 cm. Optegnelserne er, i modsætning til forfatterens faglige hovedværk Fauna Groenlandica, der udkom på latin i København & Leipzig i 1780, skrevet på dansk. Især beskrivelserne i de første bind fremstår som uddybninger og suppleringer til beskrivelserne i Fauna Groenlandica og indledes ofte med en henvisning til dette værk.

De 8 optegnelsesbøger rummer præcist 2300 nummererede afsnit fordelt på samlet ca. 3000 sider. Det fremgår af titelbladene, at nedskrivningen er påbegyndt i 1808, på basis af materiale indsamlet mens Fabricius havde sit virke på Grønland. Nedskrivningen er foregået igennem en årrække. Bind 7 er afsluttet i 1814. Færdiggørelsen af bind 8 er ikke dateret. Arbejdet med optegnelsesbøgerne er udført på Christianshavn. De rummer adskillige indklæbede illustrationer, der må stamme fra det materiale, han udarbejdede på Grønland.

Fabricius' Zoologiske Samlinger blev erhvervet for 50 Rigsdaler af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over Fabricius' bibliotek og naturaliesamlinger i oktober 1823. De otte bind er anført som numrene I-VIII forrest i den trykte auktionskatalog, der ikke rummer andre håndskrifter end de Zoologiske Samlinger.

Andet bind af Zoologiske Samlinger rummer afsnittene 120 til 352, fordelt på 374 paginerede sider. Det er afsluttet i 1809.

Bibl.: Fortegnelse over en god og velconditioneert Bogsamling (...) afgangne Biskop Fabricius's og efterlevende Enkes Boe tilhørende, som ved Auction, Mandagen den 13de October, om Formiddagen Kl. 9, og følgende Dage ... bortsælges, Kjøbenhavn 1823, p. 1. - Christian Molbech, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Historie i dets første Aarhundrede 1742-1842, Kjøbenhavn 1843, p. 312f. - Finn O. Kapel, Otto Fabricius and the Seals of Greenland, Copenhagen 2005 (= Meddelelser om Grønland, Bioscience, vol. 55). - Paasisaqarusuppunga – Science & Society. An Exhibition at The Greenland Institute of Natural Resources / Pinngortitaleriffimmi saqqummersitsineq, edd. Erik W. Born, Ida S. Fabricius, Fernando Ugarte & Klaus Nygaard, Nuuk 2013 [published separately in English and Greenlandic versions].

Erik Petersen