Södermannalagen: Svensk lovhåndskrift

|<

<

>

>|

Södermannalagen: Svensk lovhåndskrift

Magnus Eriksson ”Smek” (1316-74) arvede som treårig den norske trone og blev senere valgt til konge af Sverige. Hans blivende indsats i Sverige var udstedelsen af to rigs- og en række landskabslove, herunder "Södermannalagen" fra 1327.

Dateringen af håndskriftet varierer fra kort efter 1335 til efter 1400, men vurderes til at være fra omkring 1350 af Karl Henrik Karlsson, der besørgede en videnskabelig udgave af håndskriftet i 1904. Indbindingen i brunt presset skindbind anslås til at være fra slutningen af 1500-tallet.

Håndskriftets proveniens i Danmark er velbelyst. Det var en af historikeren, gehejmearkivar Jacob Langebeks (1710-1775) erhvervelser, formentlig under den store indsamlingsrejse til Sverige og Østersølandene 1753-54, og på auktionen efter ham i 1777 solgtes det til retshistorikeren Peter Kofod Ancher (1710-1788) for 8 rdl. På den sidste af auktionerne efter denne i 1789 blev det endeligt købt af overbibliotekar D.G. Moldenhawer til Det Kongelige Bibliotek og indlemmet i Håndskriftsafdelingen under signaturen Ny Kongelig Samling 2237 kvart.

Håndskriftet er d. 30. marts 2011 deponeret i Kungliga Biblioteket, Stockholm i forbindelse med en "statsudveksling" med håndskriftet "Codex Holmiensis" (C 37), den ældste kendte nedskrift af Jyske Lov fra 1241, der kommer tilbage til Danmark efter knap 300 års udlændighed i Sverige.

Pergament, 82 ff., målene på bindet er 25,8 x 20,3 x 5 cm.