Thott 547 4º: Tidebog

|<

<

>

>|

Thott 547 4º: Tidebog

Bønnebog på latin med stykker fra Davids salmer. I initialer og margener findes billedscener med motiver fra legender og Det ny Testamente. Bogen er lavet i England ca. 1370 og hører til en gruppe håndskrifter, der blev fremstillet specielt for Mary de Bohun, som blev gift med den senere Henry IV. Hun var moder til Filippa (1394-1430), som 1406 blev gift med Erik af Pommern (ca. 1382-1459); muligvis har Filippa haft bogen med sig til Danmark. - Se også Thott 517 4°.

Pergament; 66ff., 17,9 x 12,9 cm


Litt.: Chr. Bruun: De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det store kgl. Bibliothek, Kbh. 1890, s. 192

Gyllene Böcker, Katalog redigeret af Kåre Olsen og Carl Nordenfalk, Stockholm 1952, nummer 106

Ellen Jørgensen: Catalogus codicum latinorum medii ævi Bibliothecæ Hafniensis, Kbh. 1926, s. 232.