Tycho Brahe: Prins Hans' Nativitet (1583)

|<

<

>

>|

Tycho Brahe: Prins Hans' Nativitet (1583)

Kong Frederik den Andens Søn, Prinds Hans' Nativitet, stillet af Tycho Brahe 1583 (GKS 1823 4º).

Efter at Tycho Brahe (1546-1601) havde modtaget øen Hven som len af Frederik II, indgik det i hans forpligtelser over for kongen at han skulle fungere som 'hof-astronom'. Det indebar bl.a. at han skulle lægge horoskoper for kongens nyfødte sønner. Både hans horoskoper for Christian (IV), prins Ulrik og prins Hans kendes i dag. De to sidstnævnte er bevaret i de oprindelige håndskrifter, som Tycho Brahe overrakte kongen, mens Christian IV-horoskopet kun er bevaret i senere afskrifter.

Det håndskrift der her publiceres som digital faksimile, indeholder Tycho Brahes horoskop for Frederik IIs søn Hans i 1583.

Første del er på latin. Håndskriften er ikke Tycho Brahes egen, men formodentlig en af hans assistenters. Efter selve tabellerne forklarer Tycho Brahe her i et forord hvilken grad af tiltro man kan fæstne til astrologiens forudsigelser: Den er en pålidelig ledetråd, men eftersom menneskets frie vilje ikke er underlagt stjernerne, er det muligt for mennesket at ændre den udstukne kurs. I det hele taget er det nyttigt at kende til stjernernes forudsiglser for at man deraf kan tage sine forholdsregler. Og naturligvis står Gud over stjernerne. Efter dette forord følger Tycho Brahes fortolkning af prinsens horoskop.

Anden del, der er på tysk, er skrevet med Tycho Brahes egen hånd. Heri giver Tycho Brahe en mere udførlig fortolkning af horoskopet end i den første del.

Dette håndskrift er som nævnt selve det eksemplar som Tycho Brahe tilstilede kongen. Efter alt at dømme har det været en del af de kongelige bogsamlinger lige siden, og det er altså indgået i det ældste Kongelige Bibliotek da det blev grundlagt af Frederik III i 1650erne.

Flere andre af de eksemplarer af sine bøger som Tycho Brahe brugte som gaver, er indbundet i det karakteristiske grønne fløjlsbind.

Håndskriftet har dimensionerne 17 x 20 cm. og består af 130 bl.

Litteratur

Peter Zeeberg: Tycho Brahes 'Urania Titani', et digt om Sophie Brahe. Renæssancestudier 7, København 1994. Om astrologi, s. 80-85.

Dino Bellucci: 'Mélanchthon et la defence de l'astrologie'. Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, Tome L. 3 1988, 487-622.

Håkan Håkansson: 'Astrologen - Alkemisten - Profeten'. Att låta själen mellan himlens tinnar. Tycho Brahe och renässancen. Stockholm 2006, s. 91-134.

Morten Fink-Jensen: 'Astronomien, astrologien og Bibelen hos Tycho Brahe'. Tycho Brahes verden. Danmark i Europa 1550-1600, red. Poul Grinder-Hansen. Nationalmuseet, København 2006, s. 165-174.

John R. Christianson: On Tycho's Island. Tycho Brahe and his assistants, 1570-1601. Cambridge UP 2000.

Tychonis Brahe Dani Opera Omnia I, ed. J. L. E. Dreyer, København 1913 (genoptryk Amsterdam 1972), s. 253-280.