Ólafur Brynjúlfsson: Sæmundar og Snorra Edda

|<

<

>

>|

Ólafur Brynjúlfsson: Sæmundar og Snorra Edda

Dette islandske Gudehåndskrift er skrevet 1760 af præsten Ólafur Brynjúlfsson. Hovedindholdet udgøres af den ældre og yngre edda. Endvidere indeholder håndskriftet en længere række afhandlinger, vers m.v.

En udførlig beskrivelse findes i Kr. Kålund: Katalog over de oldnorsk-islandske Håndskrifter i Det store kongelige Bibliotek og i Universitetsbiblioteket, Kbh. 1900, s. 251.

NKS 1867 4º. Papir; 19,5 x 15,8 cm. 244 ff.