Ellen Jørgensen: Catalogus Codicum Latinorum Medii Ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis

|<

<

>

>|

Ellen Jørgensen: Catalogus Codicum Latinorum Medii Ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis

Dr. phil. Ellen Jørgensen (1877-1948) knyttedes 1915 til Det Kongelige Bibliotek, hvor hun efter Emil Gigas' afsked overtog ledelsen af Håndskriftafdelingen, en stilling hun varetog til sin afgang i 1941.

Katalogen, der udkom 1926, blev affattet efter moderne principper og indeholder detaljerede beskrivelser af Håndskriftafdelingens bestand af middelalderlige latinske håndskrifter.

Gyldendals Forlag, Kbh. 1926. 536 s.