GKS 3394 8°: Anselmus, Cur deus homo

|<

<

>

>|

GKS 3394 8°: Anselmus, Cur deus homo

Pergament, 62 ff. (7 x IV + IV-2), ca. 17 x 10,5 cm; Tyskland, saec. XII

Håndskriftets middelalderlige hjemsted i benediktinerklostret viet til Cosmas, Damianus og Simeon i Liesborn dokumenteres af det ex libris, der følger umiddelbart efter bogens rubricerede explicit på f. 62r: Liber Sanctorum Cosme et Damiani ac beatissimi Symeonis in Lysbern

Håndskriftet er ét af mere end 40 håndskrifter fra det 12. århundrede, hvori Anselms teologiske klassiker er overleveret. Det er tillige det ene af kun 2 håndskrifter, der alene rummer Cur deus homo og ingen andre tekster. At det er fremstillet som en selvstændig enhed bekræftes af lægtællingen nederst på sidste side af bogens 7 første læg, af bortskæringen af 2 overflødige blade af sidste læg, samt af bogens incipit og explicit. Værket betegnes i håndskriftets rubrikker som en liber (f. 1r), som et opus (f. 1r, 1v), og som et opusculum (f. 2v, 62r)

Tal og resuméer for værkets 25 + 20 kapitler er anført i oversigtlig form på f. 1v-2v og repeteres i marginen ud for de enkelte kapitlers begyndelse. Håndskriftet er korrekturlæst. Det er rubriceret på f. 1r, 1v, 3r, 34r & 62r. På f. 62r er de første bogstaver af værkets explicit noteret som stikord til rubrikator yderst i ydre margen. Det nuværende bind er fra Frederik VI’s tid som konge af Danmark (1808-39)

Udover GKS 3394 8° ejer KB to andre håndskrifter fra samme kloster, Fabr. 83 8° med Sallustius’ historiske værker, samt Fabr. 81 8°, der på f. 26r-38r indeholder et heksametrisk Opus de sacrificio, der i håndskriftet tilskrives Anselm. Også de 2 håndskrifter i Fabricius’ Samling kan dateres til det 12. århundrede. De har fulgt en anden og kendt rute til KB end GKS 3394 8°, hvis historie mellem Liesborn og København er ukendt. Det har tilhørt Frederik Christian Sevel (1723-1778) og blev erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over dennes bibliotek i København i 1781

Bibl.: Bibliothecæ Sevelianæ sive Catalogi librorum qvos reliqvit Dominus Frid. Christian Sevel pars III, Hafniæ 1781, p. 216, no. 47. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 48 ('sæc. XII'). - Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, II, in: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen XXII 1935, p. 23 ('saec. XIII'). - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Ergänzungsband I: Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, Teil 2, München 1989, p. 493. - T.H. Bestul, The Manuscript Tradition of Anselm's Cur Deus Homo, Studia Anselmiana, 128, 1999, (285-307 >) p. 297 & 304 ('s. xii'). - Richard Sharpe, Anselm as Author: Publishing in the Late Eleventh Century, Journal of Medieval Latin, 19, 2009, (1-87 >) p. 82 (‘saec. xii med. or later (ca. 1140–1190)’)

Erik Petersen