GKS 2031 4°: Iuvenalis, Saturae

|<

<

>

>|

GKS 2031 4°: Iuvenalis, Saturae

Papir, 78 ff. (7×V + V-2), 21,3 × 14,5 cm; Italien, saec. XV: 1476

Håndskriftet indeholder Juvenals 16 satirer. F. 1r er udstyret med et illumineret initial samt en medaljon i nedre margen. De 16 satirer er forsynet med blå initialer i ca. 3 linjers højde. Håndskriftet afsluttes af et forsiret AMEN på f. 78v, men rummer ellers ingen udsmykning. Teksten bærer ikke spor af læsning

Slutningen af Juvenals tekst markeres på f. 78r med FINIS og efterfølges af et distichon: "Octo bis satyras Iuvenalis perlege aquini: / Scripsit quas Iacobus ere notante manu". De to linjer er ikke skriverens komposition, men stammer fra hans forlæg, der må antages af være den trykte udgave af Juvenals satirer, som Jacobus de Fivizzano havde udgivet et par år forinden (GW M15683). Heri udgør de to linjer begyndelsen af kolofonen, hvori trykkeren præsenterer sig selv. Skriveren af GKS 2031 4° er derimod anonym og kommer kun til orde i dateringen af kopiens færdiggørelse den 31.maj 1476 ("Cui operi finem fecimus pridie kalendas Junij M°.ccc°.Lxxvj")

Håndskriftet er kommet til Danmark med Eiler Ulfeldt (1613-1644), der erhvervede det i Madrid i 1640, jf. navnet i medaljonen på f. 1r: "Ilarius Ulfeldt 1640" og stedsangivelsen "Mantuæ Carpentanorum" under den. Lauritz Nielsen antog, at håndskriftets videre vej til Det Kongelige Bibliotek gik via Eiler Ulfeldts broder, Laurids Ulfeldt (1605-1659). Harald Ilsøe hævder, at det har tilhørt Christian Reitzer (1665-1736) og først indgik i Det Kongelige Bibliotek, da Reitzer i 1721 solgte sit bibliotek til kongen

Bibl.: Chr. Bruun, De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek, Kbh. 1890, p. 269. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 315. - Lauritz Nielsen, Danske Privatbiblioteker gennem Tiderne, I: Indtil Udgangen af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1946, p. 129f. - Harald Ilsøe, Det kongelige Bibliotek i støbeskeen, I, Kbh. 1999, p. 220f., 234, 362

Erik Petersen