GKS 1340 4°: Cyprianus, De mortalitate. De patientia. De virginibus

|<

<

>

>|

GKS 1340 4°: Cyprianus, De mortalitate. De patientia. De virginibus

Pergament, 31 ff., 21,1 × 14,2 cm; Frankrig, ca. 850

Håndskriftet indeholder følgende tre mindre traktater af Cyprianus:

1r-11v: De mortalitate

12r-22v: De bono patientiae

22v-31v: De habitu uirginum, cap. 1-20

Et blad (mellem nuværende f. 21 og 22) har manglet siden det 11. århundrede, med tab af teksten De bono patientiae fra cap. 21: cum til cap. 23: contra|dixit til følge. De sidste fire kapitler af De habitu uirginum mangler

Håndskriftet har været indbundet sammen med GKS 2034 4° i hvert fald siden ca. 1200; det fremgår bl.a. af en middelalderlig indholdsoversigt øverst på f. 1r. Det har tilhørt Saint-Victor klostret i Paris, hvorfra Friedrich Lindenbrog (1573-1648) bragte det med sig; han lod det siden indgå i Gottorperbiblioteket, hvis håndskriftsamling blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1735

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, København 1926, p. 16 ("sæc. IX-X"). - Le catalogue de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Victor de Paris de Claude de Grandrue, 1514. Introduction, historique de la bibliothèque par Gilbert Ouy; présentation de l'édition par Véronika Gerz-von Büren (& al.), Paris 1983, p. 166 (GG 7). - Eva Horváth, Friedrich Lindenbruch: Späthumanist und Handschriftensammler des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Hamburger Bibliotheks- und Gelehrtengeschichte, Hamburg 1988 [dissertation, microfiche], p. 214. - Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998, p. 412 nr. 1987 ("Frankreich, IX. Jh., ca. 2. Drittel") . - Gilbert Ouy, Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base du répertoire de Claude de Grandrue (1514), Paris-Turnhout 1999, tome 2, p. 248f. (“XIe s. (1ère moitié”))

Erik Petersen