Anonym: Astasāhasrikāprajñāpāramitā

|<

<

>

>|

Anonym: Astasāhasrikāprajñāpāramitā

Buddhistisk tekst dateret i Nepal til 1511.

Tværformat (9x44 cm.) med 233 blade. Skrevet med guld på sort papir og illustreret med seks miniaturer af buddhistiske guddomme. Dækplader i træ med illustrationer fra Buddhas liv. Sanskrit, Nepalāksara. En skriverhånd.

Nepal 152