NKS 570 2°: Saxo, Gesta Danorum, yngre fragmenter

|<

<

>

>|

NKS 570 2°: Saxo, Gesta Danorum, yngre fragmenter

Pergament, 2 stykker + 1 blad + 1 stykke; Danmark, ca. 1300

I NKS 570 2° er samlet følgende fragmenter (med angivelse af maximale mål):

I A+B: "Kall Rasmussens fragment", to stykker af et blad, 18,9 × 11,5 + 18,6 × 11,9 cm. Med lakuner indeholder de 2 stykker teksten VII.i.1–7 + VII.i.7-ii.3 ("rege siwardo ... potituros uouerunt" + "uidentur. A quibus ... populo honoribus", med rester af en efterfølgende linje). Fundet på Geheimearkivet (fra 1889: Rigsarkivet) af registrator M.N.C. Kall Rasmussen d. 22. marts 1855 som heftelister på Kronborg Lens jordebog fra maj 1627 til maj 1628. Overdraget til Det Kongelige Bibliotek 1891

II: "Lassens fragment", et helt blad fra samme codex, 39,7 × 27,4 cm. Bladet rummer teksten VI.v.5–17 ("in commune ... corpus dissecuit"). Fundet på Det Kongelige Bibliotek blandt papirer efterladt af biblioteksmedarbejder G.F. Lassen efter dennes død d. 19. januar 1860. Fragmentet bærer ingen angivelser eller entydige mærker af tidligere anvendelse

III: "Plesners fragment", et stykke af et blad fra en ellers tabt codex, 15 × 12,6 cm. Med lakuner rummer stykket teksten XIV.xxxv.4-xxxvi.1 + XIV.xxxvi.3-4 ("usum haberet ... e portu huliuminensi" + "modum estus ... curiosius perlustrandam" med enkelte rester af en forudgående linje). Fundet af arkivmedarbejder C.U.A. Plesner 1877 i Geheimearkivet som hæfteliste om Kristianstad lens ekstraskattemandtal fra 1623. Overdraget til Det Kongelige Bibliotek 1891

NKS 570 2° blev oprettet, da man fandt det Lassenske fragment, og siden suppleret med de i 1891 indgåede fragmenter. De er bibliotekarisk nummereret efter tidspunktet for deres fund og anbragt løst i en mappe der bærer Frederik VIIs monogram

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 404f. - J. Olrik in: Saxonis Gesta Danorum, I, edd. J. Olrik & H. Ræder, Hauniæ 1931, prolegomena p. XIV, XXXIIf. & passim. - Corpus codicum Danicorum medii aevi, Vol. 4, Chronica, Hafniae 1962, ed. Erik Kroman, p. XV-XVII + 39-43. - Saxo Grammaticus, Gesta Danorum. Danmarkshistorien, latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg, 1, København 2005, p. 11f. - Michael Gullick, Paleographical Observations on Four Medieval Fragments of the Gesta Danorum of Saxo Grammaticus in The Royal Library, Fund og Forskning, 50, 2011, p. 65-77

Erik Petersen