NKS 869 g 4°: Saxo, Gesta Danorum, Angersfragmentet

|<

<

>

>|

NKS 869 g 4°: Saxo, Gesta Danorum, Angersfragmentet

Pergament, 4ff. (1 dobbeltblad + 2 enkeltblade), ca. 21 × 16 cm; Danmark, ca. 1200-1210

Fragmentet rummer en sammenhængende passage fra 1. bog af Saxos Danmarkshistorie: I.iii.1-iv.8 ("specimen preferebat tantaque ... puellarum concubitumque peto"). Fragmentets 2 enkeltblade har således været et dobbeltblad, det inderste i det læg, det har tilhørt

De fire blade er det eneste bevarede af det, der har været Saxos arbejdseksemplar af Gesta Danorum. Tekst, tilføjelser og sproglige alternativer er enten nedfældet af Saxo selv eller af en skriver efter Saxos diktat. Som kilde til Saxos arbejdsproces og som tekstvidne indtager Angersfragmentet en enestående plads blandt Det Kongelige Biblioteks middelalderlige håndskrifter

Bladene blev opdaget i bindet om et senmiddelalderligt håndskrift i Bibliothèque Municipale i Angers i 1863. Deres særlige betydning som kilde til Saxos tekst blev påvist i 1877. Året efter indgik de ved bytte i Det Kongelige Bibliotek, der i stedet afgav et håndskrift af fransk oprindelse til Bibliothèque Nationale i Paris (8 blade, indgået i Det Kongelige Bibliotek i 1824 som del af D. G. Moldenhawers håndskriftsamling)

Bibl.: A. Lemarchand, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque d'Angers, Angers 1863, p. 89f. - Det i Angers fundne Brudstykke af et Haandskrift af Saxo Grammaticus, udg. i fotolithografisk Facsimile af det kgl. danske Videnskabernes Selskab ved Chr. Bruun, København 1879. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 403f. - Saxonis Gesta Danorum, I, edd. J. Olrik & H. Ræder, Hauniæ 1931, p. XIII, XXXI & passim. - Corpus codicum Danicorum medii aevi, Vol. 4, Chronica, Hafniae 1962, ed. Erik Kroman, p. XIVf. + 35-38. – Ivan Boserup, The Angers Fragment and the Archetype of Gesta Danorum. In: Saxo Grammaticus. A medieval author between Norse and Latin culture, ed. Karsten Friis-Jensen, København 1981, p. 9-26. - Saxo Grammaticus, Gesta Danorum. Danmarkshistorien, latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg, 1, København 2005, p. 10f. - Erik Petersen in: CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter, II: Katalog, hg. von C. Stiegemann, M. Kroker & W. Walter, Paderborn 2013 W. Walter, Paderborn 2013, no. 301, p. 352f.

Erik Petersen