H.C. Andersen: Hønse-Grethes Familie (renskrift)

1