NKS 218 4°: Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis

1 verso

Ved I.6.2 (som ikke udgør nogen markant deling i teksten) er der anbragt et initial, et dyr, der bider sig i halen, og formet som et S. Det er imidlertid ikke del af et ord i konteksten, og afspejler måske en misforståelse mellem bogens skriver og maler