NKS 218 4°: Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis

|<

<

>

>|

NKS 218 4°: Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis

Pergament, 50 ff.; 23,9 × 14 cm, muligvis fremstillet i Sydfrankrig, ca. 1150

Håndskriftet indeholder Macrobius’ kommentar til Ciceros Somnium Scipionis, som muligvis også har været afskrevet i dette håndskrift, hvis begyndelse er gået tabt. Bevaret er kommentarens første bog fra kapitel 5, samt hele anden bog. Der er talrige marginale notabene-tegn og stikord. Glosser og andre noter (delvist uden relation til hovedteksten) er tilføjet af adskillige hænder frem til 1300-tallet. Magiske formler er optegnet i margenerne på f. 16v-19r og 21v; en længere note på sidstnævnte side giver opskriften på, hvorledes man vinder en kvindes kærlighed. På f. 20v er der nedfældet astronomiske optegnelser vedr. årene 1363 og 1382

Teksten er illustreret med cirkelformede diagrammer til de fem steder i teksten, der også i andre håndskrifter understøttes af tegninger; de optræder følgende steder i håndskriftet: 25r, universet båret på skuldrene af fire gigantiske personer; 28r, regn der falder væk fra Jorden; 34r, jordens fem zoner; 36v, himlens fem zoner over jordens fem zoner; 38v: verdenskort. Dertil knytter sig diagrammer og skemaer på f. 3r, 8r, 21r, 24r, 30v samt 49v-50v. Nogle diagrammer har ikke blot illustrativ, men også ornamental karakter. Teksten prydes desuden af mere eller mindre elaborerede initialer. Et enkelt, et E på f. 46v, er formet som en mand, der skriver en tekst ned på tavler

Bogen har tilhørt Jean d'Artis, dekan for det juridiske fakultet ved Universitetet i Paris, og blev af denne i 1651 testamenteret til Saint-Germain-des-Prés-klostret. Det blev bragt til Danmark af D.G. Moldenhawer og indgik i Det Kongelige Bibliotek efter dennes død i 1824

Bibl.: Greek and Latin Illuminated Manuscripts X–XIII Centuries in Danish Collections. Copenhagen 1921 p. 47 og pl. LXI–LXII. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis. København 1926, p. 332. - B. C. Barker-Benfield in L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 224-232. - Erik Petersen (red.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, s. 103. no. 144

Erik Petersen