GKS 495 2°: Livius, Ab urbe condita, XXI-XXX

|<

<

>

>|

GKS 495 2°: Livius, Ab urbe condita, XXI-XXX

Pergament, 124 ff., ca. 33,5 × 23 cm; Italien, saec. XV

Håndskriftet er bygget op af 12 kvinioner og et afsluttende læg bestående af to dobbeltblade. Der er afsat plads til initialer og rubrikker som imidlertid ikke er blevet udført

Håndskriftet kom til København med Frederik Rostgaard (1671-1745), som erhvervede det i Venedig i 1699 (jf. ejermærke på f. A verso). I 1726 blev det sammen med adskillige andre Rostgaardske håndskrifter erhvervet af Christian Danneskiold-Samsøe, som lod håndskriftet indbinde i dets nuværende bind. Det Kongelige Bibliotek erhvervede håndskriftet på auktionen over Danneskiold-Samsøes bibliotek i 1732

I 1734 sendte Hans Gram en kollationering af håndskriftet til Arnold Drakenborch, der citerer GKS 495 2° som codex Hafniensis i hans Livius-udgave (Leiden & Amsterdam 1738-46). Med Drakenborchs udgave som kilde optræder enkelte læsninger fra håndskriftet tillige i Walters’ & Conways udgave af bøgerne XXI-XXV (Oxford 1929 & senere)

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 323. - Erik Petersen, Liviana. Titus Livius’ Romerske Historie i tabte, hele og dele af håndskrifter i Danmark, in: Fund og forskning, 44, 2005, p. 7-42 [summary in English p. 41-42: Liviana. Titus Livius’ Roman History in fragments, lost and extant manuscripts in Denmark]

Erik Petersen