Fabr. 28 2°: Vitae sanctorum

|<

<

>

>|

Fabr. 28 2°: Vitae sanctorum

Pergament, 115 ff. (I + 14×IV + 1), ca. 25 x 17 cm; Tyskland, saec. XV

Håndskriftet har tilhørt Augustiner-korherrestiftet Marienwold (Marienwald, Monasterium nemoris beatae Mariae ordinis canonicorum regularium) i Frenswegen, der blev grundlagt i 1394

Håndskriftet indeholder 11 beretninger om 12 helgener, 8 mandlige og 4 kvinder, der alle, fiktivt eller historisk, er forbundet med den kristne klosterkulturs pionertid, særligt med 300-tallet som ramme. Flere af beretningerne er tidlige oversættelser af græske forlæg, bl.a. samlingens længste tekst, Pachomius' levned, oversat af Dionysius Exiguus. Andre er skrevet på latin, bl.a. samlingens næstlængste tekst, om Paula, der sammen med sin datter Eustochium fulgte efter Hieronymus til Palæstina og grundlagde et kloster. Teksten om Paula er identisk med det brev, Hieronymus skrev til Eustochium i anledning af moderens død i 404 og afsluttes med det epitafium, han skrev til Paulas grav (ep. 108). - De 11 beretninger er kopieret i håndskriftet uden et synligt organiserende princip og følger ikke helgenernes festdage i kirkeåret. Anført i håndskriftets rækkefølge er de 12 helgener: Hilarion, Malchus monachus, Epictetus presbyter & Astion monachus, Abraham eremita, Pelagia, Paulus primus eremita, Paula, Maria Aegyptiaca, Euphrosyna, Pachomius abbas og Frontonius abbas. Sidstnævnte anføres i incipit, explicit og i sidetitler under navnet Fronto, mens han i teksten kaldes Frontonius

På det senmiddelalderlige binds forreste inderside er der indklæbet et fragment af Liber de Sancti Anselmi similitudinibus der i nogle håndskrifter tilskrives Eadmer. Fragmentets tekst går fra caput III (De sensibus animae), ad discernendum quid sit, til caput V (De obedientia), et ad ea volendum, ac deinde hominis sensus (PL 159, col. 605). Sidst i bogen er der indlagt et læseredskab af pergament med drejelig skive

Håndskriftet har i nyere tid tilhørt Marquard Gude (1635-1689), Johann Albert Fabricius (1668-1736), dennes svigersøn og arving Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), hvorefter det som del af Fabricius’ samling blev erhvervet af Københavns Universitetsbibliotek i 1770. Sammen med Universitetsbibliotekets øvrige håndskrifter blev det overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938

Bibl.: Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, II, in: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen XXII 1935, p. 22f. ('s. XV'). - La vie latine de saint Pachôme, éd. critique par H. van Cranenburgh, Bruxelles 1969, p. 55 & passim (siglum y). - Seminaire de E.N.S., Les vies latines de sainte Pélagie [1 & 2], Recherches Augustiniennes, 12, 1977, p. 296, & 15, 1980, p. 286f. (no. 53). – Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Ergänzungsband I: Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, Teil 1, München 1989, p. 263. - Irene Stahl, Die Handschriften der Klosterbibliothek Frenswegen, Wiesbaden 1994, p. 46f., no. 5. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, p. 1049

Erik Petersen