H.C. Andersen: Almanakker

|<

<

>

>|

H.C. Andersen: Almanakker

I forlængelse af online-udgivelsen af H.C. Andersens Dagbøger I-XII udgives hermed som digital faksimile hans Almanakker 1833 - 1873. Bogudgaven udkom i 1990 (fotografisk genoptryk blev udgivet som paperback i 1996), og i lighed med dagbøgerne var det Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der var ansvarlig for tekstgrundlaget. Almanakkerne er et vigtigt supplement til dagbøgerne. Herom kan man læse nærmere i udgiveren Helga Vang Lauridsens informative introduktion.

I modsætning til netudgaven af dagbøgerne giver udgivelsen af Almanakkerne ikke mulighed for (fri-)tekstsøgning. Men Almanakkernes betydeligt mindre omfang og de korte kalenderindførsler, kombineret med de udførlige registre skulle gøre det relativt let at skaffe sig overblik over og finde frem til de ønskede informationer.

Netudgivelsen er illustreret med enkelte optagelser fra de originale Almanakker, således at man kan danne sig et indtryk ikke mindst af det store arbejde, daværende forskningsbibliotekarer ved Det Kongelige Bibliotek, Kirsten Weber og Helga Vang Lauridsen har lagt i transskriberingen af den vanskelige skrift. Med en enkelt undtagelse befinder Almanakkerne sig på Det Kongelige Bibliotek (Collinske Manuskriptsamling 10, 4º).

Denne udgivelse af H.C. Andersens Almanakker har været mulig takket være stor velvilje fra direktør for Gads Forlag, Peter Hartmann, der har givet tilladelse til at anvende den trykte udgaves sats.

Implementering og redigering af den foreliggende udgave er varetaget af forskningsbibliotekar Bruno Svindborg, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek.

H.C. Andersens Almanakker udgives af Det Kongelige Bibliotek som del af en længere række af udgivelser og dokumenter til belysning af H C. Andersens liv og virke i anledning af hans 200-års dag i 2005. Dette arbejde, der er koordineret med tilsvarende initiativer i H.C. Andersens Hus i Odense og H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, har modtaget økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden.

Tilbage til 'Forside'.

Tilbage til 'Indhold'.