H.C. Andersen: Børnesnak (renskrift, sidste form)

1