Add. 51 2º: Æbelholtbogen

|<

<

>

>|

Add. 51 2º: Æbelholtbogen

"Æbelholtbogen" er den ældste bevarede brev- og jordebog fra et dansk kloster.

I den egentlige brevbog (f. 1-26) findes ca. 30 privilegier, først fire Absalonbreve fulgt af to pavebreve, dernæst to breve udstedt af biskop Peder af Roskilde samt fem yderligere pavebreve fra 1241-1379. Resten af dette afsnit udgøres af kongebreve, fra Christoffer I til Christian I.

Jordebogen (f. 27-100) rummer oplysninger om lidt over 100 ejendomme eller rettigheder, med afskrifter af de dertil hørende breve. I slutningen af begge afsnit er der tilføjelser af senere skrivere.

Midt i jordebogen (f. 44 recto) findes slutningen af en fortælling om Absalon, abbed Wilhelms lille skrift om klostrets velgører i de første, vanskelige år. Gennem denne udvidelse viser "Æbelholtbogen", at grænserne mellem juridisk dokumentation og historieskrivning ikke overholdes stengt.

Pergament, 100 ff.; 27,5 x 19 cm *Æbelholt ca. 1450.

Litt.:

Lauritz Nielsen: Danmarks middelalderlige Haandskrifter, Kbh. 1937, p. 88.

Repertorium Diplomaticum regni Danici mediævalis, ed. K. Erslev et al, IV, p. 62-65.

Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevi, ed. J. Langebek et al, VI, p. 132-218.