Digital collections

Title
Kontorchef Withs samling af scrapbøger : 1905
Creator
Kontorchef With : Jakob Hansen Bang With
Resource type
Leaf
Languages
da
Date created
1905
Topic
Folketheatret Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst Visitkort Studenterforeningen Skøjteløberforeningen af 1876 - medlemskort Invitationer Den danske Gabelsberger-Stenografforening La Reine Scala Nyheder februar 1905 2. aargang nr. 8 Scala Nyheder august 1905 3. aargang nr. 2 Scala Nyheder november 1905 3. aargang nr. 5 Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab Scala Koncert-Palæet Frederiksberg Morskabstheater Den danske Turistforening - opfordring til indemelding og medlemskort Sange/Sørgesange afsunget ved diverse begravelser Det kgl. Theater Odd-Fellow Palæet Frederikskirken Metropolitanersamfundet Avisartikler Kjøbenhavns kommunale Fortsættelseskursus Kjøbenhavns Journalistforbund - Journalisten, april 1905 nr. 4 Skuespillerforeningen Skuespillerforeningens Alderdomsunderstøttelsesfond Sommerlyst Circus Orlando Dansk Koloniudstilling - Grønland og Dansk Vestindien samt Udstilling fra Island og Færøerne, Tivoli, illustreret vejledning med 45 billeder Dansk Forening for Rosport Tivoli program Udrejsebrev fra Politi-Directeuren Rejsemateriale fra hans udlandsrejse Kammermusikforeningen Foreningen til den ædle hesteavls fremme Kasino Studenterforeningen - Pallas Athenes Ordens Cancelli 40 års hæderstegn Nørrebros Theater Casino Thaumatograph Theater Cirkus Variete Kosmorama Jule- og nytårskort
Shelf mark
DA-Småtryk : Kontorchef Withs samling af scrapbøger
Comment
Han rejser til Udstilling i Liége for på Havnevæsenets vegne at deltage i en maritim Kongres
Related
Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling
Copyright
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Creative Commons licens
Is part of
Home/Småtryk
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger/1905
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger