Digital collections

Title
Kontorchef Withs samling af scrapbøger : 1870-1872
Creator
Jacob Hansen Bang With = Kontorchef With
Resource type
Leaf
Languages
da
Date created
1870-1872
Topic
Krokodillen Officiel ægyptisk Lovtidende 1ste Gang Nr. 1
Avisartikler
Brev angående Det fælles Retskrivningsmøde i Stockholm 1869
Sange/Sørgesange afsunget ved diverse begravelser
Kjøbenhavns Væddeløbsbane program
Udrejsebrev fra Politi-Directeuren i Kiøbenhavn
Humoristisk Europa-kort 1870
Materiale fra hans udlandsrejse 1870
Roskilde Domkirke
Studenterforeningen
Folketheatret
Musikforeningen - inklusiv Love
Metropolitanskolen
Fortegnelse over de ved det 12te danske Landmandsmøde udstillede og ikke udstillede Dyr, Produkter og Redskaber
Veiledning for Deltagerne i Det 12te danske Vandmandsmøde 1871
Vejledning for Deltagerne i Den Archæologiske Kongres 1871
Katalog over den Anden Store Nordiske Kunst- og Industriudstilling 1872
Vor Frue Kirke
Retskrivningsregler m.v. fra Rigsdagen
Klipfisken En nordiske Budstikke 1ste Aargang Talmærke: 1
Uddrag af Ministerialtidenden for 1872
Shelf mark
DA-Småtryk : Kontorchef Withs samling af scrapbøger
Comment
Han foretager en rejse til bl.a. Paris og London i 1870.
Han bliver optaget som medlem i Musikforeningen.
Han er Rigsdagsstenograf fra 1870-1885
Related
Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling
Copyright
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Creative Commons licens
Is part of
Home/Småtryk
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger/1870-1872
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger