Digital collections

Title
Kontorchef Withs samling af scrapbøger : 1877
Creator
Jacob Hansen Bang With = Kontorchef With
Resource type
Leaf
Languages
da
Date created
1877
Topic
Beretning om Porsgrunds Søforsikringsselskab 1876
Musikforeningen
Udrejsebrev fra Politi-Directeuren i Kiøbenhavn
Materiale fra hans rejse til Holland og Tyskland
Sange/Sørgesange afsunget ved diverse begravelser
Studenterforeningen
Avisartikler
Visitkort
Shelf mark
DA-Småtryk : Kontorchef Withs samling af scrapbøger
Comment
Han foretager en rejse til Tyskland og Holland.
En stor del af bindet indeholder materiale fra hans udlandsrejse.
Han modtager adgangskort som livsvarigt medlem af Studenterforeningen.
Related
Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling
Copyright
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Creative Commons licens
Is part of
Home/Småtryk
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger
Home/Småtryk/Kontorchef Withs samling af scrapbøger/1877