Digitale samlinger

Titel
Denne Ortess Skiechelsse Och Om ligende Leÿlighed, er dette Een sandferdig Och Acorat… [Kort over Karlskrona og omegn ]
Ophav
Sørensen, Jens
Ressourcetype
Kort
Genre
Topografi
Søkort
Størrelse
1 kort i farver 60 x 89 cm, falset
Udgivelsesland og sted
Danmark
Udgivelsessprog
dan
Udgivelsesdato
1686
Lokalitet
Sverige
Id
510390.tif
Opstilling
KBK 2-1
Kommentar
Se: KBK Frederik den Femtes Atlas, Bd. 39 , Tvl. 13
Koloreret håndtegning
Af Retzning, saa vidt som den her betegnit er, disse om Ligende skantzer med Ród Colór betegnet, erre Alle af en oben Mur med Campe steen och Kalch en tÿch mur saalediss Befated, mens dee schantzer som af Jord Vold giort er, dee erre hermed donchel grón Colór betegnit, fraa Hest Øe som er en land Odde der fra gaar broen ud ofuer 4 Holmer = den fórste bro af Hestóe ofuer Grófften - fv= lang = Ofuer denne fórste schantze holm er Veÿen - 34 fv= lang = den anden bro - 59 fv= lang = ofuer den anden schantze Holm Veÿen der fra - 183½ fv= = Broen der fra - 83 fv= lang = Ofuer den thredie schantze holm Veÿen - 44 fv= lang = broen der fra - 94 fv= lang Ofier den fierde schantze holm Veÿen - 38 fv= lang = saa der fra Jn till Carls Crona er denne sidste bro - 43 fv= lang dette jnless - 588½ fv= Øen som Carls Crone Stad er bÿgt paa strecher ssig jlengde - SW: = fra broen af langss Ud forbj Admiralitet huussene imod Orlogss floden til den skipss bro - 767 fv= lang = Breden tuerss och mit ofuer Carls Crone Øe ved staden bred - 617 fv= = naar mand kommer Ud af sióen och vill till Carls Crone jnd sseÿle Jnd Jmellum bege de ÿderste schantzer mellum Kungss holm och droningss schiær da seÿladz Jn - NO: och NO: T:N saa lediss falder seÿladtzen imellum holmerne saa som med den blaa streg betegnit er.
På bagsiden: NB: naar mand komer uden foran blegensche schiærerne daa seer mand schou offuer Alt paa faste landit - broen som gaar fraa faste landit ud til carlss Crona den staar paa lange Runde Pæle paa - 2fv a 3 faune dÿb vand - imelum bæge dee ÿderste schantzer Kongs holm och dronings schiær der imelum er bredt tuers Offuer Unge fer henimod 1/4 del mihl
Ophavsret
Materialet er fri af ophavsret
Indgår i
Hjem/Kort & Atlas/Atlas/Frederik den Femtes Atlas/Bind 39 (Sverige)
Hjem/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Sverige