Digital collections

Title
Ofuer Indbetegnede Søe Cart. Er min Alerunderdanigste forklaring. De Stormegtigste Høÿbaarne Arfue Konger Ofuer Danmarck og Norrige og Merre Prowintzer og Lande.
Creator
Sørensen, Jens
Resource type
Kort
Genres
Size
1 kort i farver 206 x 170 cm (venstre halvdel)
Country and Place of origin
Danmark
Languages
dan
Date created
1718
Topic
Place
Østersøen
Id
ks000033.tif
Shelf mark
KBK 7154-1-1718 (tilhører Farvandsdirektoratet)
Comment
Koloreret håndtegning
Af Allernadigst forsiufn for Alle Søefahrendes Og Algemene Baste til Oplÿsning udi Deris Søe fart Og Seiladtz. For De Mangfoldig under Wands farlige og Skadelige Gronder sig at kunde Tage Warre. Ao 1689 Aller naadigst Mig undertegnede Til Søe Carts Dierecteur Ordinerit. Landene med deris udstrækende Rever saa Og de Löse Gronder. Item Wandenis Dÿbder Og Alt som Søefarten Magt paa liger. Vdi sin Rette Skieckelse Efter Compas og Maalning. Ett huert paa sit Rette Stæd Betegnet. Dett ieg Og Aller underdanigst Til Deris Maÿestets Fornøelse Haver fuldbÿrdet Aar og Andit Ganske Somers Thider vde fahret. Med Kongens Skiibe farretÿ Schaluper Instrumenter Lotzer Kongens Søe folch. Og kongl: Skreftlig Ordre til Ald Nødwendig Befordring. Og Alleting paa kongl: Bekostning. fligtig Om seilet krÿtzet Loddet Afpeilet. Saa wel Inde wed De Suendske Søe Stæder Skips havner Dÿbder Og Alt. Dog Behendigt v=formerkt med flied Inquirerit. med Hazard: Dog Lÿcklig saa tÿdelig som I blandt Woris Danske Land Køster. Det mine med havende af Kongens Søe folck Weterligt er. Dets foruden haver Ieg Til foren Siden Ao 1668 Min Egen Søefart og Seilatz Brugt I Øster Søen. Ved Dets fornemste Søe Stæder. Daa Observarit og Beflited Til forige Søe Carters forbædrelse. Dett Øfrige Widtløftige Tegning her vdi, Inde I Landene. Nemblig I Norrige I Holsten I Tydskland, Lifland I Suærige Og findLand Huor Ieg Personlig Icke hafuer Werit. Dett haver Ieg Efter Andre Trowædigste Cartere og Tegninger mig Efter Rætted. til Dette Cartes fuld kommenhed. Og Nu saa Ledis til sin Perfection.
Af Chrestianshavn d 16 Iullÿ Ao 1718. derris kongl: Maÿestets: allerunderdanigste Troe undersaate. Og fligtige Søe Carts dierecteur Jens Sörensen
Kortet er restaureret med silketyl og opklæbet på lærred og falset
Egl: Kort og Matrikelstyrelsen, Søkortarkiv. A/14,1, opbevares i Kortsamlingen
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Kort & Atlas/Særudgivelser/Søkort, Nordens farvande
Home/Kort & Atlas/Særudgivelser/Jens Sørensen Søkort (Danmark)
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark
Home/Kort & Atlas/Særudgivelser/Håndtegnede kort/danske