Digital collections

Title
Kordt Forklaring ofuer Sambsöe
Creator
Sørensen, Jens Mann Nielsen, Arne
Resource type
Kort
Genres
Size
1 kort på ark 84 x 60 cm
Country and Place of origin
Danmark,
[København]
Languages
dan
Date created
1975
Place
Samsø
Id
dk006019.tif
Shelf mark
KBK 1111,141,46-1-1691/1a-b
Comment
Affotografering med målepind indlagt
Originalkortet er en koloreret håndtegning, 79 x 120 cm. Findes i Kort og Matrikelstyrelsen, Søkortarkivet (A/14,20)
Anno 1690 vaar Jeg efter hans kongl: Maÿtts min allernaadigste arfuekonges og heris befalning med Kongl: Maÿtts Siöfolck paa ... ganske Sommer ude it nÿt Siö Cordt ofuer Belt og Strömene at indrette, huor ieg daa og Sambsöe ... mens landets rette lengde og breede kunde ieg icke dend tid faa, thi formedelst Efterhöstens Storm ... forlade Landet; huorfore ieg nu forleden in Augusti Ao 1691. med mine egne Folck vaar ofuer ... Sambsöe land med Liner maalte Lengden og breeden, og alting derpaa og omkring paa ny observerede ... udj stort bestick saaledis afteigned som her Schickelsen er, og efter denne maalestock ... huer fafn til 3 danske alen, og huor Ziferne paa wandet findes er og forstaaende saa ... observation hafuer ieg det og udi smaa bestick udj Siö Corted indtegned.
Jens Sörensen udj Ciöge
[Arne Mann Nielsen]
Copyright
Billedet er beskyttet af loven om ophavsret
Is part of
Home/Kort & Atlas/Særudgivelser/Jens Sørensen Søkort (Danmark)