Digitale samlinger

Titel
Kordt Forklaring ofuer Sambsöe
Ophav
Sørensen, Jens Mann Nielsen, Arne
Ressourcetype
Kort
Genre
Topografi
Søkort
Størrelse
1 kort på ark 84 x 60 cm
Udgivelsesland og sted
Danmark,
[København]
Udgivelsessprog
dan
Udgivelsesdato
1975
Lokalitet
Samsø
Id
dk006019.tif
Opstilling
KBK 1111,141,46-1-1691/1a-b
Kommentar
Affotografering med målepind indlagt
Originalkortet er en koloreret håndtegning, 79 x 120 cm. Findes i Kort og Matrikelstyrelsen, Søkortarkivet (A/14,20)
Anno 1690 vaar Jeg efter hans kongl: Maÿtts min allernaadigste arfuekonges og heris befalning med Kongl: Maÿtts Siöfolck paa ... ganske Sommer ude it nÿt Siö Cordt ofuer Belt og Strömene at indrette, huor ieg daa og Sambsöe ... mens landets rette lengde og breede kunde ieg icke dend tid faa, thi formedelst Efterhöstens Storm ... forlade Landet; huorfore ieg nu forleden in Augusti Ao 1691. med mine egne Folck vaar ofuer ... Sambsöe land med Liner maalte Lengden og breeden, og alting derpaa og omkring paa ny observerede ... udj stort bestick saaledis afteigned som her Schickelsen er, og efter denne maalestock ... huer fafn til 3 danske alen, og huor Ziferne paa wandet findes er og forstaaende saa ... observation hafuer ieg det og udi smaa bestick udj Siö Corted indtegned.
Jens Sörensen udj Ciöge
[Arne Mann Nielsen]
Ophavsret
Billedet er beskyttet af loven om ophavsret
Indgår i
Hjem/Kort & Atlas/Særudgivelser/Jens Sørensen Søkort (Danmark)