Digital collections

Title
Paskaert van t' Schager-Rak
Creator
Keulen, Gerard van Keulen, Johannes van Lootsman, Caspar Vooght, Claas Jansz Voogt, C. I.
Resource type
Kort
Genre
Size
1 kort 51 x 61 cm, falset til 63 x 38 cm
Country and Place of origin
Holland,
Amsterdam
Languages
dut
Date created
1720
Topic
Place
Danmark
Id
DK003858.tif
Shelf mark
KBK 1-33, bd. IV, kort 1
Comment
Kobberstik
Med 8 bikort over kystområder ved: Marstrand, Gøteborg, Amager og Saltholm, Meklenbourg, Rügen, Blekinge, Stralsund og Karlskrona 13 x 15 cm
Soo't by de Oost-vaerende Zee Luyden gemeenlyk besylt wort door C. I. Voogt - Geometra
t'Amsterdam by Ioannes van Keulen Boekverkoper aende Niewenbrug inde Gekroonde Loots- man Met Privilegie voor 15 Iaaren
Betegnet: Door den Admirael Tromp eerst afgetekend
Dese Kaart is nieulyks verbeeterd met veel nieuwe gevonden Gronden die gemyd meelen worden door Gerard van Keulen
Beskrevet i: Koeman: Atlantes Neerlandici, 1969, Bd. IV s. 390 [183] dog uden de 8 bikort og: [211]
Det trykte kort sidder i: [Søkort over Nordatlanten, den Engelske Kanal, Nordsøen, de Danske Farvande, Østersøen samt Middelhavet] / Johannes van Keulen, 1720
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark/Jylland