Digitale samlinger

Titel
Jylland med dertil hørende Øer : Pl. 11 (Jylland 5): Bikort: Anholt
Ophav
Both, L. Bull, Adolph Chr. Steen & Søn
Ressourcetype
Kort
Genre
Befolkningsforhold & planlægning
Topografi
Administrativ inddeling
Størrelse
5 af 14 kort på 14 ark 281 x 198 cm
Udgivelsesland og sted
Danmark,
København
Udgivelsessprog
dan
Udgivelsesdato
1857-1866
Emne
Amtskredse
Befolkningsfordeling
Befolkningsforhold
Herredskredse
Sogne
Lokalitet
Jylland
Id
dk001876.tif
Opstilling
KBK 1111,1-0-1857/1a-n
Kommentar
Paa Grundlag af Matriklens minorerede Opmaalinger, optaget i Marken af Topograph L. Both i Aarene 1857-1861. Eneberettiget efter Forordningen af 13de December 1837
Forlagt af Chr. Steen & Søn og A. Bull, Kjøbenhavn
Trykt i Em. Bærentzen & Co. lith. Institut
Findes også i: Adolph Bull: Atlas over Danmark også betegnet: A. Bulls Atlas over Danmark / Udgivet af Adolph Bull
Ophavsret
Materialet er fri af ophavsret
Indgår i
Hjem/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark
Hjem/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark/Jylland