Digital collections

Title
Accurate aftægnelse over Öen Bornholm beliggende i Öster-söen og incorporered med Siællands Stift under Kongeriget Dannemark
Creator
Hammer, Bernhardt Franz
Resource type
Kort
Genre
Size
11 af 12 kort på 12 ark i farver 178 x 182 cm
Country and Place of origin
Danmark
Languages
dan
Date created
1750
Topic
Place
Bornholm
Id
dk000487.tif
Shelf mark
KBK 1111,26-0-1750/1a-l
Comment
Koloreret håndtegning, opklæbet på lærred og repareret med silketyl
Efter Allernaadigste Kongelige Ordre i fire paa hinanden fölgende aar nemlig fra MDCCXLVI [1746] indtil MDCCL [1750] ordentlig og geometrisk opmaalt og udi nærværende land-karte efter grund-tægning allerunderdanigst forfattet af Eders Kongelig Maiestets Allerunderdanigste og troepligtskyldigste tiener
Bernhardt Franz Hammer, Under-Conducteur paa Bornholm
Opklæbet seperat på karton: LandCarte over Bornholm. Efter Allerunderdanigst. 15. Oktober 1745, forfærdiged af Under Conducteur Hammer og Indkommed udi Arckivet den 20. Janv. 1753
Med: Forklaring over Bornholms landkaart hvad ethver tægn især betyder
Copyright
Materialet er fri af ophavsret
Is part of
Home/Kort & Atlas/Kort/Verden/Europa/Danmark/Sjælland/Bornholm