Digitale samlinger

Titel
Manuskripter til digtsamlingerne "Konfrontation" og "Portræt"
Forfatter
Rifbjerg, Klaus
Ressourcetype
tekst
Dimensioner
17 cm x 22 cm
Sprog
Dansk
Oprindelsesdato
1960
Opstilling
Utilg. 550
Samling
Håndskriftsamlingen
Kommentar
Digtsamlingerne Konfrontation og Portræt udkom i hhv. 1960 og 1963, men findes som manuskript i samme hæfte, der endvidere rummer nogle notater fra Klaus Rifbjergs studietid ved Københavns Universitet. Som Klaus Rifbjerg gør opmærksom på i det indledende brev til Erik (Vagn Jensen) er der i hæftet indførsler forfra og bagfra. Dette er ikke bibeholdt i denne udgivelse. Hæftet blev købt af forfatteren via Gyldendal i 1972.
Klaus Rifbjerg afleverede i 1982 en stor del af sine breve, scrapbøger, manuskripter m.m. til Det Kongelige Bibliotek og har i de følgende årtier med jævne mellemrum deponeret yderligere dele af arkivet, der vil blive et af de største på biblioteket. Arkivet blev ordnet i 2016, så det kan benyttes af forskere og andre interesserede. Men også før 1982 havde Håndskriftsamlingen ad andre kanaler erhvervet vigtige håndskrifter fra forfatterens tidlige produktion.
Manuskriptet til romanen Den kroniske uskyld er skrevet på maskine, mens manuskripterne til digtsamlingerne alle er skrevet i hånden. Rækkefølgen af de enkelte digte svarer ikke altid til de trykte udgavers, og enkelte (dele af) digte er ikke medtaget på tryk, ligesom der er trykte digte, der ikke her findes som manuskript, men bortset fra det, er det iøjnefaldende, hvor relativt få rettelser og varianter især digtmanuskripterne indeholder, hvilket bekræfter Klaus Rifbjergs legendariske evne til i første omgang at ramme 'le mot juste'.
Ophavsret
Materialet er beskyttet af ophavsret
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/ophav/Rifbjerg, Klaus/Konfrontation & Portræt
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Samlinger/Tilg./Utilg./Utilg. 550
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk